AVISO: Cambio de fechas subasta madera LUGO

Informamos de la comunicación de cambio de fecha de presentación de ofertas y de apertura de plicas de la Subasta de madera de LUGO, publicada en DOG nº 9 de fecha 14/01/2019, que nos acaban de comunicar desde el Servicio de Montes de Lugo:“Por un erro no cómputo de...

AVISO: Subvencións de interese en vigor

Actualmente existen varias liñas de subvencións de interese en vigorA destacar:BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS (TR341Q)AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS POR  AUTÓNOMOS (TR341D e TR349F)AXUDAS PARA O FOMENTO E...

Axudas a 2ª transformación

28/01/2019.  AXUDAS AGADER- Convocatoria de subvencións para a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, mediante o apoio á adquisición de maquinaria e equipamentos novos Ficha-resumen de la...

Axudas a implantación RSE

28/01/2019.  AXUDAS INDUSTRIA- Convocatoria de subvencións para a implantación da RSE (liña I), para implantación de plans de igualdade (Liña II) e para conciliación da vida laboral, familiar e persoal (Liña III). Ficha-resumen de la subvención Convocatoria  ...