Venta de madeira en Palas de Rei

l Venta de pinos-eucaliptos e carballos en Palas de Rei Particular oferta a madeira existente nunha finca sita no Concello de Palas de Rei (Lugo). O vendedor estima que existen arredor de 250 tn de piñeiros,250 tn de eucaliptos e 200 pes de carballo.  A finca...