Subasta provisional A Coruña

Subasta pública provisional A Coruña Modificada documentación a día 16/04/2021 para correxir erros detectados. Achégase a documentación inicial, que pode ser obxecto de modficacións se se detectan erros ou omisións. A data prevista de publicación do DOG é o...

Procedemento negociado Lugo

Procedemento negociado   Actualización 15/04/2021: por problemas técnicos adíase o procedemento, de xeito que o último día de presentación de ofertas será o 19/04/2021 e data da apertura de ofertas o 21/04/2021 O Servizo de Montes de Lugo realizará o día 15 de...