Subasta pública A Coruña

02/10/2020: Anulación do Lote 045/20 (Monte Barbanza de Moimenta, concello de Boiro), por erro na taxación. Modificación dos prazos publicada no DOG de 21/08/2020. A presentación de ofertas rematará o 21/09/2020 e a apertura de sobres será o 14/10/2020 Publicado, no ...

Venta de batea usada

Mexilloeiro da provincia de Pontevedra vende batea usada, en bo estado, para a reutilización dos elementos de madeira Contacto: Carlos González: 690 662 465 gvcarlos@hotmail.com

Axudas proxectos realizados en madeira

17/07/2020.  XERA-  Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira. 4 liñas:   Liña 1.1 (código de procedemento IN502B): axudas á redacción de proxectos de execución de construción nova,...

Reanudación do plan de formación de FEARMAGA

Á volta do verán retomaremos o Plan de Formación de FEARMAGA para mellorar as capacidades dos traballadores das empresas do sector. Polo que xa está aberta a inscrición para impartir as seguintes formacións técnicas, con todas as medidas de hixiene e seguridade fronte...

Axudas Galicia DIXITALIZACION INDUSTRIAL 4.0

03/07/2020.  AXUDAS IGAPE- Destinadas á posta en marcha de proxectos de dixitalización cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha empresa galega e...

Subasta pública Ourense

Atención: corixido o día 07/08/2020 o lote 35. Os cambios afectan a volume, prezo unitario e valor de taxación. Reemprazados o cadro resumo dos lotes, os estadillos, os cadros de características e os pregos de condicións particulares. Publicado pola Consellería do...

Axudas para proxectos de enerxías renovables térmicas

01/07/2020.  AXUDAS INEGA- Convocatoria de subvencións para instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte de enerxía a xeotermia, a...