La Gestión Forestal Sostenible avanza en Galicia

La Gestión Forestal Sostenible avanza en Galicia

Propietarios forestales y empresas apuestan por la GFS para ofrecer a los consumidores productos responsables con el medioambiente.Velar por la sostenibilidad de los bosques es un reto que implica a toda la sociedad. La fortaleza de los ecosistemas de los bosques es...

Venta de madeira en Palas de Rei

Particular oferta a madeira existente nunha finca sita no Concello de Palas de Rei (Lugo). O vendedor estima que existen arredor de 250 tn de piñeiros,250 tn de eucaliptos e 200 pes de carballo.  A finca está situada en Chousa (Palas de Rei -Lugo), Poligono 136...

Axudas Galicia exporta – dixital

26/01/2021.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas. Prazo de solicitude: 27/01/2021- 30/06/2021 Ficha-resumo da subvención Convocatoria    

Modelos silvícolas, información para os compradores

Dende o 1 de xaneiro de 2021 non se poden presentar solicitudes de aproveitamentos comerciais de madeira para parcelas de menos de 15 ha que non conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración ou que non estean adheridas a un dos modelos...