AVISO: Subvencións de interese en vigor

Actualmente existen varias liñas de subvencións de interese en vigorA destacar:AGADER: CONVOCATORIA DE AXUDAS DOS GDR (MR701D)AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS POR       AUTÓNOMOS (TR341D e...

AVISO: Ampliación da zona demarcada polo nematodo do piñeiro

O venres  11/01/2019, publicouse no DOG unha resolución da D.X. de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias pola que se declarou a presenza de 5 novos positivos do nematodo do piñeiro.Esta resolución amplía a zona demarcada (ZD) (mapa) declarada...

Ferias Ligna e Interzum

Gracias a las gestiones de Fearmaga y a través de la Cámara de Comercio de Santiago, se ha conseguido abrir una convocatorio de ayudas especifica para asistir a las ferias INTERZUM (Colonia, 21-24 de mayo) y LIGNA (Hannover, 27-31 de mayo).Sectores:...

Subasta pública Lugo

Convocatoria de la Consellería do Medio Rural para la subasta de maderas en la Provincia de Lugo, publicada en el Diario Oficial de Galicia nº 9 de fecha 14 de enero de 2019.Presentación de ofertas:Fecha: Hasta el 11 de Febrero de 2019, lunes.Lugar: En el...

Subasta pública ELM Morgadáns

Convocatoria de La Entidad Local Menor de Morgadáns (Gondomar) para la subasta de madera , publicada en el BOP de Pontevedra nº 18 de fecha 25 de enero de 2019.Presentación de ofertas:Fecha: 15 de febrero de 2019, en días laborables los martes y jueves de...

Axudas ao investimento empresarial

18/01/2019.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas en concorrencia non competitiva para a creación dun novo establecemento, ampliación de capacidade dun establecemento existente, diversificación da produción ou a transformación fundamental do proceso de produción....