Concello de Moeche: Ordenanza de protección de camiños

20/03/2019 Ordenanza para a protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación con traballos forestais e similares no Concello de Moeche Autorización Para realizar talas de carácter comercial que impliquen o uso de vías municipais de Moeche,...

Axudas da Deputación A Coruña

06/03/2019. AXUDAS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑAA deputación da Coruña, publica varias liñas de axudas para empresas da provincia, en concreto para:--Consolidación e fortalecemento do tecido empresarial--Para contratación e ampliación de persoal--Para inversións...

Axudas VALORIZACION 2019

01/03/2019.  AXUDAS VALORIZACION PARA INDUSTRIAS DA MADEIRA- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais. A liña contará cun orzamento de  2 millóns de euros e  as axudas...

Axudas FEADER 2019

13/02/2019.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais. A liña contará cun orzamento de  8,6 millóns de euros e  as axudas...

Concello de Monterroso: Ordenanza de protección de camiños

08/02/2019. Ordenanza municipal reguladora da protección dos camiños municipais en relación coas operacións forestais e outros no Concello de Monterroso Comunicación previa Para realizar traballos de corta de madeira, cun volume estimado superior a 20 m3, en...

Subasta pública Ourense

IMPORTANTE: CORRECCIÓN DE ERRORES: debido a unha incidencia, a apertura dos sobres coas ofertas económicas terá lugar na sede da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural en Ourense, na rúa Florentino Cuevilla 4-6 baixo o día 22 de marzo de 2019...

AVISO: Cambio de fechas subasta madera LUGO

Informamos de la comunicación de cambio de fecha de presentación de ofertas y de apertura de plicas de la Subasta de madera de LUGO, publicada en DOG nº 9 de fecha 14/01/2019, que nos acaban de comunicar desde el Servicio de Montes de Lugo:“Por un erro no...