FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE ASERRADORES Y REMATANTES DE MADERAS DE GALICIA (FEARMAGA)

CELEBRACIÓN DA ASEMBLEA XERAL (04/06/2019)

 

 

 

 

 

 

 

A Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeiras de Galicia (FEARMAGA), celebrou a súa asemblea  anual o 4 de xuño do 2019, en Santiago de Compostela.

O encontro anual de compromisarios das asociacións provinciais na patronal galega de rematantes e serradoiros de Galicia, Fearmaga, permitiu facer balance e analizar os logros acadados por esta Federación no último ano. AsI mesmo realizouse unha exposición das accións máis destacadas desenvolvidas pola Federación o longo do 2018, dando conta das actuacións e xestións realizadas a nivel de relacións institucionais e actividades de representación, os servizos directos prestados aos asociados provinciais, ás accións   formativas e de coñecemento sectorial impartidas, e as actividades desenroladas na comunicación, difusión, sensibilización e promoción do sector.

O acordo maís importante acadado fui o de constituír en condición de entidade fundadora unha Fundación de Interese Galego coa denominación Fundación ARUME, entidade cuxo obxectivo e a dinamización e a recuperación dos montes de coníferas e a promoción da madeira en Galicia.

Nos seguintes enlaces pode acceder a fotos do encontro e a memoria de actividades