GRUPO PROVINCIAL DE REMATANTES Y ASERRADORES DE MADERAS DE PONTEVEDRA

CELEBRACIÓN DA ASEMBLEA XERAL (08/06/2019)

O Grupo Provincial de Rematantes e Serradoiros de Madeiras de Pontevedra, celebrou a súa asemblea  anual o 8 de xuño do 2019, en Arcade, nela foron expostos e analizados os temas máis relevantes que no día a día repercuten na actividade das nosas empresas.

De xeito destacado esta Asemblea tiña como finalidade a elección e nomeamento do  presidente do Grupo. Por unanimidade de todos os presentes D. Fernando Castro González foi nomeado Presidente do Grupo.

Ao longo dos próximos catro años exercerá a representatividade da asociación acompañado das seguintes persoas que conforman a Xunta de Goberno:

D. Juan Busto, Vicepresidente de serradoiros,

D. Jorge Rey, Vicepresidente de rematantes,

D. José Antonio Groba, Secretario,

Dña. Margarita Pérez, Tesorera,

Vocales:

Dña. Verónica Trigo,

Dña. Iria Fontán,

Dña. María Piñeiro,

Dña. Delia Vidal,

D. Benjamín Prieto

D. Jesús Pérez,

D. Jesús Baquero,

D. Benigno Montero, y

D. José Piñeiro

No seguinte enlace pode acceder as fotos da reunión