AVISO: Subvencións de interese en vigor

Actualmente existen varias liñas de subvencións de interese en vigorA destacar:BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS (TR341Q)AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS POR  AUTÓNOMOS (TR341D e TR349F)AXUDAS PARA O FOMENTO E...