Plan formación sectorial 2019

Ao longo do ano 2019 FEARMAGA, executou 11 cursos dentro do seu Plan Formativo, que permitiron a un total de 124 profesionais do sector ampliar os seus coñecementos, teóricos e prácticos. Esta formación específica promove a capacitación profesional e mellora a...

Xornadas sobre o RESFOR

Obrigas dos axentes consonte ao Regulamento EUTR 995/2010 e as comunicación anuais no RESFOR A Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal organiza estas xornadas, que serán impartidas polo Xefe de Servizo da Propiedade Forestal, Odón López López, en...

Bono das persoas autónomas

02/07/2019. Bono das persoas autónomasA Consellería de Economía emprego e Industria, convoca axudas de ata 3000 € e o 80% do investimento, destinadas a traballadores autónomos que leven máis de 42 meses ininterrompidos de alta e que declararan un rendemento neto...