Adhesión aos modelos silvícolas dende CORWEB

Dende o sábado 5 de Decembro de 2020, existe en CORWEB a posibilidade de tramitar de maneira simultánea ás solicitudes de aproveitamentos madeireiros en parcelas de menos de 15 ha, a adhesión destas aos modelos silvícolas. Con este fin introducíronse cambios na páxina...

Subasta privada de madera CMVMC de Gontade (Cuntis)

l Subasta de madera a realizar en la CMVMC de Gontade, concello de Cuntis, Pontevedra. Dos lotes en corta a hecho, uno de Eucalyptus globulus y el otro de Pinus pinaster. Presentación de ofertas: hasta el 30/01/2021 a las 12:30 horas. Se entregarán a las personas...

Axudas proxectos realizados en madeira

17/07/2020.  XERA-  Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira. 4 liñas:   Liña 1.1 (código de procedemento IN502B): axudas á redacción de proxectos de execución de construción nova,...