Poxa de lote de madeira no Concello de Moraña

A presente subasta de madeira ten por obxecto a adxudicación ao mellor ofertante, do aproveitamento dun lote de madeira no monte veciñal de Prado, Reiriz e Laxes (concello de Moraña). A enaxenación do lote faise a risco e ventura do adxudicatario. Extraerase toda a...

Subasta pública Lugo

Subasta pública Lugo  Publicado o día 16/09/2021 resultado de plicas na páxina de medio rural adicado a poxas públicas. Publicado no DOG de 30/07/2021 o alleamento de madeira de montes de xestión pública da provincia de Lugo. Prazo de presentación de ofertas: ata o 25...