Informamos de la comunicación de cambio de fecha de presentación de ofertas y de apertura de plicas de la Subasta de madera de LUGO, publicada en DOG nº 9 de fecha 14/01/2019, que nos acaban de comunicar desde el Servicio de Montes de Lugo:

“Por un erro no cómputo de prazos modifícase o día de celebración da poxa, que será o día 4 de marzo ás 11.00h no salón de actos do edificio administrativo da Xunta en Lugo; e o data máxima de entrega de documentación para poder participar neste proceso, que será ata o 11 de febreiro (inclusive).”

Más información