Actualmente existen varias liñas de subvencións de interese en vigor

A destacar:

  • AGADER: CONVOCATORIA DE AXUDAS DOS GDR (MR701D)
  • AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS POR       AUTÓNOMOS (TR341D e TR349F)
  • AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN (TR807I)
  • AXUDAS PARA IMPLANTACION DO RSE (TR357-B-C-D)
  • AXUDAS PARA 2º TRANSFORMACIÓN (MR708B)
  • AXUDAS PARA INNOVACION (IN848D)
  • AXUDAS INDUSTRIA 4.0 (IN854A)