Subasta provisional A Coruña

Subasta pública provisional A Coruña Modificada documentación a día 16/04/2021 para correxir erros detectados. Achégase a documentación inicial, que pode ser obxecto de modficacións se se detectan erros ou omisións. A data prevista de publicación do DOG é o...