Subasta pública A Coruña

Subasta pública A Coruña 02/10/2020: Anulación do Lote 045/20 (Monte Barbanza de Moimenta, concello de Boiro), por erro na taxación. Modificación dos prazos publicada no DOG de 21/08/2020. A presentación de ofertas rematará o 21/09/2020 e a apertura de sobres será o...

Axudas proxectos realizados en madeira

17/07/2020.  XERA-  Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira. 4 liñas:   Liña 1.1 (código de procedemento IN502B): axudas á redacción de proxectos de execución de construción nova,...

Subasta pública Ourense

Subasta pública Ourense Atención: corixido o día 07/08/2020 o lote 35. Os cambios afectan a volume, prezo unitario e valor de taxación. Reemprazados o cadro resumo dos lotes, os estadillos, os cadros de características e os pregos de condicións particulares. Publicado...