Venta de madeira de eucalipto en Arteixo

l VENTA DE MADEIRA DE EUCALIPTO (ARTEIXO – A CORUÑA) Particular pon á venta madeira de eucalitpo de dúas parcelas situadas en Arteixo con referencia catastral: 15005A05100026 15005A050000850000PH   As parcelas son dunha hectárea cada unha con eucalipto...

Demanda de hojas de eucalitpo

  A través de ICEX España Exportación e Inversiones nos informan de la siguiente demanda, en relación con una solicitud que les ha llegado a través de la Oficina Económica y Comercial de España en Japón: Un importador japonés, conocido por la mencionada Oficina...