PLAN DE FORMACIÓN DE FEARMAGA 2022: coa intención de seguir mellorando as capacidades dos traballadores das empresas do sector.

 • ULTIMAS PRAZAS!!  CURSOS-PLAN FORMACIÓN SECTORIAL 2022:  FEARMAGA está a organizar os seguintes cursos, que permitirán que os profesionais do sector poidan mellorar a súa capacitación profesional, e as empresas obter unha maior baremación nas axudas sectoriais.

  Os cursos terán unha duración total de 20 horas e serán impartidos na modalidade presencial e eminentemente prácticos, e realizaranse na segunda quincena de marzo en tres xornadas, pendente confirmar datas e horarios de celebración:

  “MANEXO E MANTEMENTO DE PROCESADORAS E AUTOCARGADORES FORESTAIS”. Debido o éxito da convocatoria, celebraranse dúas edicións deste curso: unha na contorna de SANTIAGO DE COMPOSTELA, e outra en OURENSE.

  -“USO DE EFICIENTE DAS TECNOLOXIAS NAS LABORES DE ALMACENAXE E ESTOCAXE NA INDUSTRIA FORESTAL” –CARRETILLA-

 

 

FEARMAGA, convoca os seguintes cursos especificos do sector que serán válidos para subvencións FEADER e 2ª TRANSFORMCION DO SECTOR-VALORIZA.

               OS CURSOS

Os cursos confirmados que se van a realizar no primeiro trimestre do ano son:

 • COMPLETO: “REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE VEXETACIÓN”: do 19 ao 21 de xaneiro do 2022 Horario: Días 19 e 20, 10:00-14:00 e 15:00-18:30. Día 21, 09:00-14:00, na modalidade mixta (parte teórica telemática e parte práctica en monte).
 • COMPLETO: “CURSO PRÁCTICO DE POSTA EN MARCHA, MANEXO E MANTEMENTO DA MOTOSERRA”: celebrarase os días 21, 22 e 23 de febreiro. Horarios: Días 21 e 22, 10:00-14:00 e 15:00-18:30. Día 23, 09:00-14:00, en modalidade presencial, en monte (pte definir)
 • COMPLETO: “FORMACIÓN NAS TICS:NOVAS TECNOLOXÍAS NO SECTOR FORESTAL. APLICACIÓNS PARA SMARTPHONE”: celebraranse os dias 14, 15, 16 e 17 de febreiro. Horario: 09:00-14:00, na modalidade telemática.
 • COMPLETO: “LOXÍSTICA NO SECTOR FORESTAL”: celebrarase do 24 de xaneiro ata o 4 de febreiro. Horario:11:00-13:00 de luns a vernes, na modalidade telemática.

AS XORNADAS:

 • “INNOVACIÓN EN EL CALCULO DE MASAS FORESTALES: USO DE DRONES: celebrarase o día 15 de marzo, cunha duración de 3 horas en modalidade presencial
   

Os cursos serán tanto na modalidade presencial, coma telemáticos ou mixtos, segundo as caracateristicas do mesmo.

Tódolos cursos tratarán contidos teorico-prácticos nos que participaran de xeito simultáneo tanto docentes como alumnxs.

NON OS DEIXES ESCAPAR!! ANÓTATE!!

Aínda quedan prazas libres e o prazo de inscripción está aberto!!