l

 COMUNIDADE DE MONTES DE PARAÑOS – COVELO

Poxa Privada dun aproveitamento madeirable dun lote de Pinus pinaster localizado no Monte Veciñal de Paraños (Covelo-Pontevedra)

 

DATA : Xoves 30 de Setembro de 2021 as 20:00 horas

LUGAR: Centro Cultural de Paraños (barrio de Moeiros)

OFERTAS: As ofertas presentaranse en sobre pechado ata o mércores 29 de Setembro de 2021 ás 22:00 horas.

 

 CONTACTO:  664.24.47.22  – Xosé Manuel Sendín