l

 

COMUNIDADE DE MONTES DE SOUTELO – SALCEDA DE CASELAS
POXA DE MADEIRA

Anúnciase Poxa Privada dun aproveitamento madeirable de dous lotes de madeira de eucalipto e piñeiro localizados no Monte Veciñal de Soutelo.

DATA : 31 de xullo de 2021, ás 12:00 horas
LUGAR: Centro Cultural de Soutelo
OFERTAS: As ofertas presentaranse en sobres pechados, unha por cada lote, ás persoas de contacto ata o día 30 de xullo as 20.00 h.

PERSOAS DE CONTACTO:

Ruben: Tfno: 661.53.80.14 //  Joaquín: Tfno.: 620.07.47.44

 LOTE Nº 1:
Tipo de aproveitamento: Corta a feito de Eucalipto
Cousa certa: Número de pes sinalados para a corta
Volume aprox. Segundo táboa
Tipo de venda: madeira en pé certificada polo sistema PEFC, a risco e ventura
Motivo de corta: Fin de quenda
Taxación: 69.296,99€

LOTE Nº 2:
Tipo de aproveitamento: Corta a feito de Piñeiro
Cousa certa: Número de pes sinalados para a corta
Volume aprox. Segundo táboa
Tipo de venda: madeira en pé certificada polo sistema PEFC, a risco e ventura
Motivo de corta: Fin de quenda
Taxación: 41.744,81€