l

 ENTIDADE MENOR DE PAZOS DE REIS – TUI

Poxa Privada dun aproveitamento madeirable de dous lotes de Pinus pinaster, situados no monte OUteiro de Nuño e Fontenla. (lotes 057/20 e 058/20)

LUGAR: Edificio Administrativo de A Macoca s/n.

MOSTRA DE LOTES:  contactar co nº 678705975 (Presidente)

OFERTAS: ata o 6 de outubro de 2021 ás 20:00 horas.

APERTURA PLICAS: o 7 de octubro as 20:00 h, na sede da entidade

 CONTACTOS:  678705975-685896560