l

COMUNIDADE DE MONTES DE CHACENTE – San Miguel

Poxa Privada dun aproveitamento madeirable dun lote de madeira, correspondente ao Rodal 1 do Plan de Cortas,  composto por un total de 1376 pes de Pinus pinaster, 728 de Eucalyptus globulus .

 Prezo Base da taxación: 44.290 €.

DATA : A poxa terá lugar ás 11:30 horas do día 23 de outubro de 2021, na Casa Escola de Chacente.

LUGAR: Casa Escola de Chacente (barrio de Moeiros)

OFERTAS: A data límite de entrega de Plicas será o día 22 de outubro de 2021 ás 20:00 horas. 

Aqueles interesados en ver os lotes a poxar deben pórse en contacto con:
Amancio Serrapio Soarez, Enxeñeiro Técnico Forestal da Comunidade de Montes, tlf. 646.545.495

Mais datos no Anexo PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA AS CORTAS DO APROVEITAMENTO MADEIREIRO