FEARMAGA, organiza varios cursos especificos do sector forestal. Os cursos serán válidos para subvencións FEADER e VALORIZACIÓN, constarán de 20 horas, divididas en teoría e práctica, e permitirán que os profesionais do sector podan mellorar a súa formación.

Os cursos que se van a realizar son:

«TICs NO SECTOR FORESTAL»

Esta acción formativa está orientada a aprender os conceptos básicos de informática e a desenvolver habilidades para incorporar a tecnoloxía informática nas actividades diarias das empresas. 

Curso práctico de informática e administración electrónica: para mellorar o uso das novas tecnoloxías e gañar en eficacia nas empresas: ¿Queres sacar o máximo partido aos programas informáticos? ¿Interésache descubrir os segredos da tramitación electrónica coa Xunta de Galicia? ¿Queres resolver dúbidas sobre os programas informáticos?.

Celebraráse en Santiago de Compostela os días 25, 26 e 27 de xuño. Os horarios serán os siguientes:

       O día 25 e 26 de xunño en horario de 10:00-14:00 e de 15:00 a 19:00

       O día 27 de xuño en horario de 10:00 a 14:00 h

           Si estás interesado en asistir, ponte en contacto con nós no teléfono 981568390. POLO MOMENTO QUEDAN PRAZAS LIBRES!!!   Apúntate xa!

Ademais, próximamente convocaremos as seguintes accións formativas orientadas a 1ª transformación, que tamén poden ser do teu interese:

«SECADO DE MADEIRA E TRATAMENTO TÉRMICO FITOSANITARIO (NIMF15)»

Celebraráse en Ourense, na Sede do CIS Madeira, no mes de outubro. Esta acción formativa se plantea con el fin de ofrecer capacitación técnica relacionada con la mejora del rendimiento y la eficiencia de procesos industriales de secado y tratamiento térmico de madera aserrada (NIMF 15).

 Parte téorica:
  – Fundamentos: estructura y propiedades físicas de la madera
  – Principios técnicos y factores que condicionan el secado
  – Tecnologías de secado de madera aserrada
  – Aplicaciones de la computación de altas prestaciones. Simulación numérica de procesos de secado
   – Nimf 15. Caracterización de las instalaciones. Calibración de sondas. Protocolo de inspección
Parte práctica:
   – Conducción del secado: preparación, control y regulación del proceso
   – Evaluación de la calidad del secado

«USO ESTRUCTURAL DA MADEIRA»

Celebraráse en Ourense, na Sede do CIS Madeira, no mes de setembro. Esta acción formativa se plantea con el fin de ofrecer información relativa al uso de madera aserrada como material estructural.

Parte téorica:
– Propiedades físicas y mecánicas de la madera. Factores que influyen en las propiedades mecánicas de la madera
– El código técnico de la edificación. Aspectos relacionados con la madera como material estructural
– Clasificación estructural de madera
                · Métodos de clasificación de madera
                · Especies locales e importadas clasificadas estructuralmente
                · Normas existentes de clasificación
– La madera y el fuego. Reacción y resistencia al fuego
 – Directiva de productos de construcción
 – Marcado CE de productos de construcción
  – Auditoría internas
Parte práctica:
  – Ejemplos de aplicación con materiales reales de los contenidos teóricos

«SIMULADOR PROCESADORA E AUTOCARGADOR»

Celebraránse en Santiago de Compostela nos meses de xuño e setembro. Estas accións formativas realizanse coa intención de cualificar ao persoal pertencente ás empresas do sector forestal da nosa comunidade no manexo da colleitadora forestal e autocargador. Asemade, contribuirase á prevención de riscos laborais no manexo de maquinaria forestal.

O curso terá un carater eminentemente practico para o que se recurrirá o emprego dun software simulador desta maquinaria forestal. De tal xeito que o programa didáctico simulará os feitos e procesos, nun entorno interactivo, que poden acontecer no entorno real de traballo.