FEARMAGA, organiza varios cursos especificos do sector forestal. Os cursos serán válidos para subvencións FEADER e VALORIZACIÓN, constarán de 20 horas, divididas en teoría e práctica, e permitirán que os profesionais do sector podan mellorar a súa formación.

Os cursos que se van a realizar son:        

«SECADO DE MADEIRA E TRATAMENTO TÉRMICO FITOSANITARIO (NIMF15)»

Celebraráse en Ourense, na Sede do CIS Madeira, os días 16, 17, 18 e 19 de setembro, en horario de 09:00 a 14: 00 h. Esta acción formativa se plantea con el fin de ofrecer capacitación técnica relacionada con la mejora del rendimiento y la eficiencia de procesos industriales de secado y tratamiento térmico de madera aserrada (NIMF 15).

 Parte téorica:
  – Fundamentos: estructura y propiedades físicas de la madera
  – Principios técnicos y factores que condicionan el secado
  – Tecnologías de secado de madera aserrada
  – Aplicaciones de la computación de altas prestaciones. Simulación numérica de procesos de secado
   – Nimf 15. Caracterización de las instalaciones. Calibración de sondas. Protocolo de inspección
Parte práctica:
   – Conducción del secado: preparación, control y regulación del proceso
   – Evaluación de la calidad del secado

«USO ESTRUCTURAL DA MADEIRA»

Celebraráse en Ourense, na Sede do CIS Madeira, os días 17, 18, 24 e 25 de outubro, en horario de 09:00 a 14:00 h. Esta acción formativa se plantea con el fin de ofrecer información relativa al uso de madera aserrada como material estructural.

Parte téorica:
– Propiedades físicas y mecánicas de la madera. Factores que influyen en las propiedades mecánicas de la madera
– El código técnico de la edificación. Aspectos relacionados con la madera como material estructural
– Clasificación estructural de madera
                · Métodos de clasificación de madera
                · Especies locales e importadas clasificadas estructuralmente
                · Normas existentes de clasificación
– La madera y el fuego. Reacción y resistencia al fuego
 – Directiva de productos de construcción
 – Marcado CE de productos de construcción
  – Auditoría internas
Parte práctica:
  – Ejemplos de aplicación con materiales reales de los contenidos teóricos

Si estás interesado en asistir, ponte en contacto con nós no teléfono 981568390. POLO MOMENTO QUEDAN PRAZAS LIBRES!!!   Apúntate xa!