AxudasXEMPRE EMPRENDEMENTO» DE APOIO A INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO 

30/09/2022.   Axudas para facilitar as iniciativas de emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas, que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Más información

Axudas “XERA-DIXTIAL” DA INDUSTRIA FORESTAL-MADEIRA

01/09/2022.  XERA-DIXITAL 2022-  axudas para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira

Más información

Axudas VALORIZACION 2022

28/07/2022.  AXUDAS VALORIZACION 2022- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

Axudas a RSE_Igualdade Laboral e conciliacion_2022

04/02/2022.  Axudas que favorecen a implantacion de RSE, asi como a igualdade laboral e a conciliacion nas empresas.

Mais informacion

Axudas ao emprego autonomo_2022

30/12/2021.  Axudas que favorecen a promocion e consolidacion do emprego autónomo a través de dous programas

Mais informacion

PROGRAMA RE-ACCIONA (IG190)

06/12/2021. Publicado no DOG  nº 243, do 21 de decembro,  a convocatoria  de axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización (programa re-acciona)

Mais informacion

Axudas a proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

06/09/2021.  Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Mais informacion

Plan Galicia emprega

26/06/2021.  Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Máis información

Galicia Dixitalización Industria 4.0

01/06/2021.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a posta en marcha de proxectos de dixitalización para o soporte de procesos dunha empresa ou proxectos de interconexión dixital entre empresas.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2021

19/04/2021.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

Galicia Exporta Dixital

26/01/2021. AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas.

Más información

Subvencións Ano 2021 para Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética da Industria

18/01/2021. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial de Galicia.

Más información

.Axudas “XERA-DIXTIAL” DA INDUSTRIA FORESTAL-MADEIRA

01/09/2022.  XERA-DIXITAL 2022-  axudas para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira

Más información

Axudas VALORIZACION 2022

28/07/2022.  AXUDAS VALORIZACION 2022- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

Axudas a RSE_Igualdade Laboral e conciliacion_2022

04/02/2022.  Axudas que favorecen a implantacion de RSE, asi como a igualdade laboral e a conciliacion nas empresas.

Mais informacion

Axudas ao emprego autonomo_2022

30/12/2021.  Axudas que favorecen a promocion e consolidacion do emprego autónomo a través de dous programas

Mais informacion

PROGRAMA RE-ACCIONA (IG190)

06/12/2021. Publicado no DOG  nº 243, do 21 de decembro,  a convocatoria  de axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización (programa re-acciona)

Mais informacion

Axudas a proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

06/09/2021.  Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Mais informacion

Plan Galicia emprega

26/06/2021.  Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Máis información

Galicia Dixitalización Industria 4.0

01/06/2021.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a posta en marcha de proxectos de dixitalización para o soporte de procesos dunha empresa ou proxectos de interconexión dixital entre empresas.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2021

19/04/2021.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

Galicia Exporta Dixital

26/01/2021. AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas.

Más información

Subvencións Ano 2021 para Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética da Industria

18/01/2021. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial de Galicia.

Más información

Axudas ao emprego autonomo_2022

30/12/2021.  Axudas que favorecen a promocion e consolidacion do emprego autónomo a través de dous programas

Mais informacion

PROGRAMA RE-ACCIONA (IG190)

06/12/2021. Publicado no DOG  nº 243, do 21 de decembro,  a convocatoria  de axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización (programa re-acciona)

Mais informacion

Axudas a proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

06/09/2021.  Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Mais informacion

Plan Galicia emprega

26/06/2021.  Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Máis información

Galicia Dixitalización Industria 4.0

01/06/2021.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a posta en marcha de proxectos de dixitalización para o soporte de procesos dunha empresa ou proxectos de interconexión dixital entre empresas.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2021

19/04/2021.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

Galicia Exporta Dixital

26/01/2021. AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas.

Más información

Subvencións Ano 2021 para Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética da Industria

18/01/2021. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial de Galicia.

Más información

Axudas ao emprego autonomo_2022

30/12/2021.  Axudas que favorecen a promocion e consolidacion do emprego autónomo a través de dous programas

Mais informacion

PROGRAMA RE-ACCIONA (IG190)

06/12/2021. Publicado no DOG  nº 243, do 21 de decembro,  a convocatoria  de axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización (programa re-acciona)

Mais informacion

Axudas a proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

06/09/2021.  Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Mais informacion

Plan Galicia emprega

26/06/2021.  Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Máis información

Galicia Dixitalización Industria 4.0

01/06/2021.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a posta en marcha de proxectos de dixitalización para o soporte de procesos dunha empresa ou proxectos de interconexión dixital entre empresas.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2021

19/04/2021.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

Galicia Exporta Dixital

26/01/2021. AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas.

Más información

Subvencións Ano 2021 para Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética da Industria

18/01/2021. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial de Galicia.

Más información

PROGRAMA RE-ACCIONA (IG190)

06/12/2021. Publicado no DOG  nº 243, do 21 de decembro,  a convocatoria  de axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización (programa re-acciona)

Mais informacion

Axudas a proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

06/09/2021.  Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Mais informacion

Axudas ao emprego autonomo

04/08/2021.  Axudas que favorecen a promocion e consolidacion do emprego autónomo a través de dous programaS

Mais informacion

Plan Galicia emprega

26/06/2021.  Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Máis información

Galicia Dixitalización Industria 4.0

01/06/2021.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a posta en marcha de proxectos de dixitalización para o soporte de procesos dunha empresa ou proxectos de interconexión dixital entre empresas.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2021

19/04/2021.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

Galicia Exporta Dixital

26/01/2021. AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas.

Más información

Subvencións Ano 2021 para Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética da Industria

18/01/2021. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial de Galicia.

Más información

PROGRAMA RE-ACCIONA (IG190)

06/12/2021. Publicado no DOG  nº 243, do 21 de decembro,  a convocatoria  de axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e dixitalización (programa re-acciona)

Mais informacion

Axudas a proxectos de enerxía solar fotovoltaica.

06/09/2021.  Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020

Mais informacion

Axudas ao emprego autonomo

04/08/2021.  Axudas que favorecen a promocion e consolidacion do emprego autónomo a través de dous programaS

Mais informacion

Plan Galicia emprega

26/06/2021.  Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Máis información

Galicia Dixitalización Industria 4.0

01/06/2021.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a posta en marcha de proxectos de dixitalización para o soporte de procesos dunha empresa ou proxectos de interconexión dixital entre empresas.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2021

25/05/2021.  AXUDAS VALORIZACION 2021- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2021

19/04/2021.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

Galicia Exporta Dixital

26/01/2021. AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas.

Más información

Subvencións Ano 2021 para Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética da Industria

18/01/2021. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial de Galicia.

Más información