Galicia Exporta Dixital

26/01/2021. AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a para a internacionalización dixital das empresas galegas.

Más información

Subvencións Ano 2021 para Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética da Industria

18/01/2021. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industrial de Galicia.

Más información

Proxectos realizados en madeira

17/07/2020.  XERA- Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira 

Más información

Galicia Dixitalización Industria 4.0

07/07/2020.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a posta en marcha de proxectos de dixitalización para o soporte de procesos dunha empresa ou proxectos de interconexión dixital entre empresas.

Más información

Galicia exporta - empresas

03/07/2020.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a realización de accións de promoción exterior  xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais

Más información

Enerxías renovables térmicas

01/07/2020. AXUDAS INEGA- Convocatoria de axudas para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte de enerxía a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica.

Más información
l

Axudas VALORIZACION 2020

28/05/2020.  AXUDAS VALORIZACION 2020- Convocatoria de axudas para valorización, potenciación, innovación e mellora das pequenas e medianas empresas da industria forestal de Galicia e do contract.

Más información

l

Préstamos subvencionados IGAPE

01/04/2020.  modificada a convocatoria de préstamos avalados publicada o 11 de febreiro para que se beneficien dela as pemes e autónomos cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de COVID

Más información

l

Axudas FEADER 2020

19/02/2020.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

l

Axudas Deputación da Coruña

12/02/2020.  AXUDAS DEPUTACIÓN DE CORUÑA-Convocatoria dee axudas para contratación e adquisición de equipos para empresas situadas na provincia de A Coruña.

Más información

Maquinaria 4.0 - empresas

07/02/2020.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para o investimento en maquinaria

Más información

Aforro e eficiencia enerxética

20/01/2020.  AXUDAS INEGA- Convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética

Más información

Formación de traballadores en sectores estratéxicos

30/09/2019.  AXUDAS CEEI- Incentivos á formación de traballadores en sectores estratéxicos, entre eles, o forestal

Más información

l

Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética

22/08/2019.  Para emprexas cuxo CNAE 2009 comece pola división de 07 á 39, excluídas as que comecen pola división 12 e 34. Para o incremento da eficiencia enerxética a través da mellora da tecnolóxía en equipos e procesos industriais e  a implantación de sistemas de eficiencia enerxética.

Más información

l

Bono das persoas autónomas

02/07/2019.  BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS – convocadas axudas de ata 3000 € ou o 80 % do investimento para autónomos e autónomos societarios. Concorrencia non competitiva.

Más información

l

Axudas Industria 4.0

08/02/2019.  AXUDAS INDUSTRIA 4.0 -Convocatoria de axudas para empresas industriais , orientadas  a subvenionar proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e  innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa  Industrias 4.0 captación de investimentos

Más información

l

Axudas Innovación

08/02/2019.  AXUDAS INNOVACION -Convocatoria de axudas a microempresas, pequenas e medianas empresas para actividades integradas en plans de innovación que lles permitan o fortalecemento naquelas áreas que sexan relevantes para a sistematización e internacionalización dos procesos de innovación da empresa, e estean aliñadas coas prioridades establecidas na RIS3 para Galicia

Más información

l

Axudas 2ª transformación

28/01/2019.  AXUDAS A 2ª TRANSFORMACIÓN -Convocatoria de axudas  a destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, mediante o apoio á adquisición de maquinaria e equipamentos novos.

Más información

l

Axudas a Implantación da RSE

28/01/2019.  AXUDAS A IMPLANTACIÓN DE RSE -Convocatoria de axudas  a As empresas solicitantes da liña I, II (igualdade) e III (conciliación) (RSE) poderán ser pemes, micropemes ou persoas traballadoras autónomas, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que for a súa forma xurídica, e que estean validamente constituídas no momento de presentaren a solicitude de axuda

Más información

l

Axudas a Consolidación do emprego

25/01/2019.  AXUDAS A CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO -Convocatoria de axudas  a pequenas  para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica

Más información

l

Axudas Emprego Autonomo

25/01/2019.  AXUDAS EMPREGO AUTONOMO -Convocatoria de axudas  a pequenas empresas coa fnalidade de promover o emprego autónomo e a súa consolidación a través de programas de promoción de emprego ou de incentivos ás empresas

Más información

Ferias Ligna e Interzum

21/01/2019.  AYUDAS IGAPE – CÁMARA COMERCIO- Convocatoria de subvenciones para  la asistencia a FEIRAS INTERZUM (Colonia) – LIGNA (Hannover)

Más información

Investimento empresarial

18/01/2019.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de axudas para a creación dun novo establecemento, ampliación de capacidade dun establecemento existente, diversificación da produción ou a transformación fundamental do proceso de produción.

Más información

Dixitalizacion Industria 4.0

11/01/2019.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de subvencións para a dixitalizacion de pemes

Más información

Programa Principia I+D+I

11/01/2019.  AXUDAS  GAIN- Axudas para a contratación de persoal, por período mínimo de un ano, para realizar actividades de I+D+I

Más información

Re-acciona TIC

10/01/2019.  AXUDAS IGAPE- Axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0

Más información

l

Galicia rural emprende

04/01/2019.  AXUDAS IGAPE- Convocatoria de subvencións para creación de empresas e emprego para actividades non agrícolas en zonas rurais

Más información

GDRs 2019-20

26/12/2018.  AXUDAS AGADER/GDRs- Apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local

Más información