Xornadas sobre o RESFOR

Obrigas dos axentes consonte ao Regulamento EUTR 995/2010 e as comunicación anuais no RESFOR A Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal organiza estas xornadas, que serán impartidas polo Xefe de Servizo da Propiedade Forestal, Odón López López, en...