Subastilla Ourense (OU-PN-2023-21)

l Subastilla Ourense (OU-PN-2023-21) Pola urxencia do seu alleamento, o Servizo de Montes de Ourense realizará o 25 de agosto de 2023 ás 10 horas, a poxa dun lote de Pinus pinaster verde na parroquia de Vilar de Rei no concello de Cenlle. O modo de alleamento do lote...