Venda de madeira de cedro en Nigoi

l VENDA DE MADEIRA DE CEDRO (NIGOI – A ESTRADA) Particular pon á venda madeira de cedro procedente dunha parcela situada en Nigoi con referencia catastral: 36017L516002460000BE A parcela esta ubicada na carretera de A Estrada – Forcarei a 7 km de a Estrada...

Subastilla Ourense (OU-PN-2023-23)

l Subastilla Ourense (OU-PN-2023-23) Pola urxencia do seu alleamento, o Servizo de Montes de Ourense realizará o 22 de setembro de 2023 ás 10 horas, a poxa de varios lotes de Pinus sylvestris queimados nos concellos de Laza e Montederramo. O modo de alleamento do lote...