Asamblea│APROUMA

Celebración da asamblea da Asociación Provincial Ourensá da Madeira (APROUMA).