l

PROGRAMA DE APOIO PARA A CONTRATACIÓN DE MULLERES EN OCUPACIÓNS MASCULINIZADAS E PARA A ADAPTACIÓN DE ESPAZOS NAS EMPRESAS GALEGAS 2024 (TR349W)

18/07/2024. Promoción da contratación de mulleres desempregadas na empresa ordinaria en ocupacións masculinizadas e para á adaptación dos espazos de traballo .

Más información

l

INEGA: SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS EMPRESAS GALEGAS (IN417Y)

15/07/2024. No DOG n° 136, do 15 de xullo de 2024, publícanse as bases da convocatoria de axudas en concorrencia non competitiva para a realización de proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas.

l

PROGRAMA PYME SOSTENIBLE 2024 – CÁMARA DE COMERCIO DE A CORUÑA

l

PROGRAMA PYME INNOVA 2024 – CÁMARA DE COMERCIO DE A CORUÑA

l

PROGRAMA PYME DIGITAL 2024 – CÁMARA DE COMERCIO DE A CORUÑA

l

INEGA: SUBVENCIÓNS PARA A MELLORA DA SUSTENTABILIDADE ENERXÉTICA DA EMPRESA (CÓDIGO IN421J)

20/05/2024. Bases reguladoras e se anuncia a convocatoria para o ano 2024 de subvencións para proxectos singulares de mellora da sustentabilidade enerxética en empresas do sector industrial da provincia da Coruña, susceptibles de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do Programa do Fondo de Transición Xusta de España 2021-2027

Máis información

l

IGAPE: AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA O AVANCE NO CUMPRIMENTO DE CRITERIOS ASG (IG300F).

08/05/2024. Bases reguladoras das axudas á implantación de medidas para o avance no cumprimento de criterios ambientais, sociais e de gobernanza (ASG) nas pemes galegas (IG300F).

l

IGAPE: AXUDAS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL DAS PEMES (IG300C)

25/04/2024. Bases reguladoras á transformación dixital das pemes para o ano 2024, susceptibles de seren cofinanciadas no marco do programa Galicia Feder 2021-2027.

Máis información

l

XERA: AXUDAS PARA PROXECTOS E OBRAS QUE EMPREGUEN PRODUTOS DE MADEIRA COMO ELEMENTOS ESTRUCTURAIS.

12/04/2024. Convocatoria de axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais (código de procedemento MR502B, MR502D, MR502F, e MR502G).

l

INEGA: SUBVENCIÓNS  PARA PROXECTOS DE ENERXÍA FOTOVOLTAICA (CÓDIGO IN421S)

19/03/2024. Bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2024, susceptibles de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 

Más información

l

IGAPE: AXUDAS FOEXGA (FOMENTO DAS EXPORTACIÓNS GALEGAS) (IG422B)

13/03/2024. Bases reguladoras das axudas FOEXGA  e de selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2024

09/02/2024.  AXUDAS VALORIZACION 2024- Convocatoria de axudas para pequenas e medianas empresas da industria forestal galega para o ano 2024.

Más información

l

AYUDAS XPANDE DIGITAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DIGITAL  EN LA ANUALIDAD 2024 (Cámara de comercio de Coruña)

04/03/2024. Ayudas a través de la prestación de servicios de asesoramiento y de la concesión de ayudas económicas.

Máis información

l

AXUDAS DESTINADAS A APOIAR AS MISIÓNS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE DE GALICIA (IN856C)

15/02/2024. Axudas co obxectivo de promover a realización de proxectos de I+D+i e investimento produtivo de carácter estratéxico.

Máis información

l

AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA

13/02/2024. Axudas dirixidas ás pemes galegas, destinadas ao financiamento das actividades integradas en plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade e en plans de innovación en procesos e organización, segundo a súa finalidade: Deseñapeme ou Innovapeme.

Máis información

l

AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DA IGUALDADE LABORAL, Á CONCILIACIÓN E Á RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

07/02/2024. Axudas para pemes e autónomos con distintas liñas de actuación como o desenvolvemento dos plans de igualdade e a cociliación laboral.

Máis información

l

SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO

05/02/2024. Axudas de apoio ao emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais.

Máis información

l

AXUDAS A AUTÓNOMOS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS 2024

29/01/2024. Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Más información

l

BONO AUTÓNOMO 2024. 

22/01/2024. Axudas destinas a persoas autónomas. ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2024

Más información

l

BONO INNOVACIÓN 2024 

22/01/2024. Axudas destinas a innovación de microempresas, pequenas e medianas empresas galegas.

Más información

l

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE AUTÓNOMOS

22/01/2024. Axudas destinas a autónomos que cesaron na sua actividade e queren volver a emprender.

Más información

l

FINANCIAMENTO IGAPE-PEMES  

22/01/2024. Liñas de prestamos a PEMES galegas .

Más información

l

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA 2024

19/01/2024. Promoción e consolidación do emprego conta allea a través do Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Más información

l

IGAPE: AXUDAS AOS SERVIZOS MODULARES DE ASESORAMENTO ESPECIALIZADO A EMPRESAS GALEGAS PRESTADOS POR ENTIDADES COLABORADORAS (programa Reacciona)

15/01/2024. Convocatoria de axudas destinadas a facilitar a execución dun conxunto de servizos profesionais de asesoramento a empresas por parte de entidades colaboradoras (código de procedemento IG402A).

Más información

l

IGAPE: BASES REGULADORAS DE PRÉSTAMOS DIRECTOS  PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL EN GALICIA

15/01/2024. Bases para a concesión de préstamos directos para empresas en distintas modalidades (código de procedemento IG408B).

Más información

l

AXUDAS DEPUTACIÓN DE CORUÑA PEL 2024

Convocatoria de axudas PEL para PEMES e autónomos da deputación de Coruña do ano 2024

Más información

l

IGAPE: AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS (Galicia Exporta Dixital 2024)

10/01/2024. Convocatoria de axudas para apoiar as empresas galegas nos seus procesos de internacionalización dixital (código de procedemento IG401D).

l

IGAPE: AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DAS ACCIONS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS

08/01/2024. Convocatoria de axudas para a execución das accions de promoción exterior das empresas galegas (código de procedemento IG622A).

l

IGAPE: AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DAS ACCIONS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS

23/10/2023. Convocatoria de axudas para a excución das accions de promoción exterior das empresas galegas (código de procedemento IG622B).

l

Axudas para para mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia

12/07/2023. Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de deseño para a innovación en procesos e organización. (Código de procedementoIN848D).

Más información

l

IGAPE: Axudas Galicia DIXITALIZACION INDUSTRIAL 4.0

05/06/2023. Convocatoria de axudas para á dixitalización das pemes galegas, para o ano 2023 (código de procedemento IG300C).

l

IGAPE: Axudas para financiamento ás pemes galegas, para o ano 2023

11/05/2023. Convocatoria de axudas para financiamento ás pemes galegas, para o ano 2023 (código de procedemento IG535A).

l

Axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresa galegas

05/05/2023. Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027 

Más información

l

Axudas VALORIZACION 2023

31/03/2023.  AXUDAS VALORIZACION 2022- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2023

17/02/2023.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

l

 Axudas para implantar plans de igualadade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE)

09/02/2023. A Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade  convoca axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE).

Más información

l

O BONOS DE INNOVACIÓN PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

09/02/2023. O INEGA convoca axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3. Como prioridade estratéxica da RIS3 se inclúe entre outros como ámbito de prioridade a cadea de valor da industria forestal e madeireira.

Más información

l

 Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariada

04/02/2023. Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Más información

l

Axudas a proxectos de inversión en actividades non agrícolas

30/01/2023. Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas para o ano 2023, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020

Más información

l

Programa do bono das persoas autónomas. 

24/01/2023. Axudas destinas a persoas autónomas. ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2023

Más información

l

Axudas para a devolución de gasóleo. 

10/01/2023. O Real Decreto-ley 20/2022, do 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucrania e do apoio á reconstrucción da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade, aproba unha serie de axudas destinadas ao transporte e ao sector primario:

Más información