l

XERA: AXUDAS PARA PROXECTOS E OBRAS QUE EMPREGUEN PRODUTOS DE MADEIRA COMO ELEMENTOS ESTRUCTURAIS.

12/04/2024. Convocatoria de axudas para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais (código de procedemento MR502B, MR502D, MR502F, e MR502G).

l

INEGA: SUBVENCIÓNS  PARA PROXECTOS DE ENERXÍA FOTOVOLTAICA (CÓDIGO IN421S)

19/03/2024. Bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2024, susceptibles de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 

Más información

l

IGAPE: AXUDAS FOEXGA (FOMENTO DAS EXPORTACIÓNS GALEGAS) (IG422B)

13/03/2024. Bases reguladoras das axudas FOEXGA  e de selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.

Máis información

l

Axudas VALORIZACION 2024

09/02/2024.  AXUDAS VALORIZACION 2024- Convocatoria de axudas para pequenas e medianas empresas da industria forestal galega para o ano 2024.

Más información

l

AYUDAS XPANDE DIGITAL PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DIGITAL  EN LA ANUALIDAD 2024 (Cámara de comercio de Coruña)

04/03/2024. Ayudas a través de la prestación de servicios de asesoramiento y de la concesión de ayudas económicas.

Máis información

l

AXUDAS DESTINADAS A APOIAR AS MISIÓNS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE DE GALICIA (IN856C)

15/02/2024. Axudas co obxectivo de promover a realización de proxectos de I+D+i e investimento produtivo de carácter estratéxico.

Máis información

l

AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN GALICIA

13/02/2024. Axudas dirixidas ás pemes galegas, destinadas ao financiamento das actividades integradas en plans de deseño para a innovación e a sustentabilidade e en plans de innovación en procesos e organización, segundo a súa finalidade: Deseñapeme ou Innovapeme.

Máis información

l

AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DA IGUALDADE LABORAL, Á CONCILIACIÓN E Á RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

07/02/2024. Axudas para pemes e autónomos con distintas liñas de actuación como o desenvolvemento dos plans de igualdade e a cociliación laboral.

Máis información

l

SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO

05/02/2024. Axudas de apoio ao emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais.

Máis información

l

AXUDAS A AUTÓNOMOS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E A FORMACIÓN DE PERSOAS ASALARIADAS 2024

29/01/2024. Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Más información

l

BONO AUTÓNOMO 2024. 

22/01/2024. Axudas destinas a persoas autónomas. ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2024

Más información

l

BONO INNOVACIÓN 2024 

22/01/2024. Axudas destinas a innovación de microempresas, pequenas e medianas empresas galegas.

Más información

l

PROGRAMA NOVA OPORTUNIDADE AUTÓNOMOS

22/01/2024. Axudas destinas a autónomos que cesaron na sua actividade e queren volver a emprender.

Más información

l

FINANCIAMENTO IGAPE-PEMES  

22/01/2024. Liñas de prestamos a PEMES galegas .

Más información

l

PLAN GALICIA EMPREGA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN E Á FORMACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA 2024

19/01/2024. Promoción e consolidación do emprego conta allea a través do Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria

Más información

l

IGAPE: AXUDAS AOS SERVIZOS MODULARES DE ASESORAMENTO ESPECIALIZADO A EMPRESAS GALEGAS PRESTADOS POR ENTIDADES COLABORADORAS (programa Reacciona)

15/01/2024. Convocatoria de axudas destinadas a facilitar a execución dun conxunto de servizos profesionais de asesoramento a empresas por parte de entidades colaboradoras (código de procedemento IG402A).

Más información

l

IGAPE: BASES REGULADORAS DE PRÉSTAMOS DIRECTOS  PARA O FINANCIAMENTO EMPRESARIAL EN GALICIA

15/01/2024. Bases para a concesión de préstamos directos para empresas en distintas modalidades (código de procedemento IG408B).

Más información

l

AXUDAS DEPUTACIÓN DE CORUÑA PEL 2024

Convocatoria de axudas PEL para PEMES e autónomos da deputación de Coruña do ano 2024

Más información

l

IGAPE: AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DIXITAL DAS EMPRESAS GALEGAS (Galicia Exporta Dixital 2024)

10/01/2024. Convocatoria de axudas para apoiar as empresas galegas nos seus procesos de internacionalización dixital (código de procedemento IG401D).

l

IGAPE: AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DAS ACCIONS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS

08/01/2024. Convocatoria de axudas para a execución das accions de promoción exterior das empresas galegas (código de procedemento IG622A).

l

IGAPE: AXUDAS PARA A EXECUCIÓN DAS ACCIONS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DAS EMPRESAS GALEGAS

23/10/2023. Convocatoria de axudas para a excución das accions de promoción exterior das empresas galegas (código de procedemento IG622B).

l

Axudas para para mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia

12/07/2023. Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de deseño para a innovación en procesos e organización. (Código de procedementoIN848D).

Más información

l

IGAPE: Axudas Galicia DIXITALIZACION INDUSTRIAL 4.0

05/06/2023. Convocatoria de axudas para á dixitalización das pemes galegas, para o ano 2023 (código de procedemento IG300C).

l

IGAPE: Axudas para financiamento ás pemes galegas, para o ano 2023

11/05/2023. Convocatoria de axudas para financiamento ás pemes galegas, para o ano 2023 (código de procedemento IG535A).

l

Axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresa galegas

05/05/2023. Subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas galegas, para o ano 2023, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2021-2027 

Más información

l

Axudas VALORIZACION 2023

31/03/2023.  AXUDAS VALORIZACION 2022- Convocatoria de axudasvalorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

Más información

l

Axudas FEADER 2023

17/02/2023.  AXUDAS FEADER PARA SERRADOIROS E REMANTANTES- Convocatoria de axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.

Más información

l

 Axudas para implantar plans de igualadade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE)

09/02/2023. A Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade  convoca axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE).

Más información

l

O BONOS DE INNOVACIÓN PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

09/02/2023. O INEGA convoca axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3. Como prioridade estratéxica da RIS3 se inclúe entre outros como ámbito de prioridade a cadea de valor da industria forestal e madeireira.

Más información

l

 Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariada

04/02/2023. Promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

Más información

l

Axudas a proxectos de inversión en actividades non agrícolas

30/01/2023. Subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas para o ano 2023, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020

Más información

l

Programa do bono das persoas autónomas. 

24/01/2023. Axudas destinas a persoas autónomas. ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2023

Más información

l

Axudas para a devolución de gasóleo. 

10/01/2023. O Real Decreto-ley 20/2022, do 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucrania e do apoio á reconstrucción da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade, aproba unha serie de axudas destinadas ao transporte e ao sector primario:

Más información