Xornada PRL Siniestralidade Cero│Arcade

Arcade

Xornada informativa de prevención de riscos laborais no sector forestal no marco da campaña #SiniestralidadeCero de Fearmaga, que terá lugar en Arcade (Pontevedra). Co finanzamento da Xunta de Galicia.

Asamblea│GRUPO

Celebración da asamblea do Grupo Provincial de Rematantes y Aserradores de Maderas de Pontevedra (GRUPO).