Xornada PRL Siniestralidade Cero│Vedra

Vedra

Xornada informativa de prevención de riscos laborais no sector forestal no marco da campaña #SiniestralidadeCero de Fearmaga, que terá lugar en Vedra. Co finanzamento da Xunta de Galicia.

Asamblea│APRALCO

Celebración da asamblea da Asociación Provincial da Industria da 1ª Transformación da Madeira de A Coruña (APRALCO).