Novo baremo de aplicación ás axudas FEADER 2019

28/11/2018.  AXUDAS XERA- Novo baremo de aplicación para a convocatoria de axudas FEADER 2019 para serradoiros e remantantes. Criterios de selección de operacións do PDR de Galicia 2014-2020 submedida 8.60-II (versión 9 do 09/11/2018) Máis información    ...