BONO AUTÓNOMOS 2024 (TR341Q)

22/01/2024. Bono autónomos 2024 A Consellería de Economía emprego e Industria, convoca axudas de ata 7.000 € e o 60% do investimento, destinadas a traballadores autónomos que leven máis de 42 meses ininterrompidos de alta e que declararan un rendemento neto reducido...

FINANCIACION IGAPE-PEMES (IG535A)

22/01/2023.Financiacion Igape-pemes(IG535A) O Instituto Galego de Promocion economica (IGAPE) , publica no DOG nº 15 do 22/01/2024  as bases reguladoras destinadas a liña de préstamos para o crecemento das pemes-Reavais Crecemento e da liña de garantías vinculadas a...

BONO INNOVACIÓN EMPRESAS (IN848F)

22/01/2023.Bono Innovacion empresas (IN848F) A Axencia  galega de Innovacion , publica no DOG nº 15 do 22/01/2024 publica as bases reguladoras destinadas ao financiamento de Bonos de innovación ás microempresas, pequenas e medianas empresas galegas. Segundo a liña, os...