Declaración responsable na CH Miño-Sil

Novidade: Información dos supostos nos que se pode realizar unha declaración responsable ante o organismo da Confederación hidrográfica do Miño-Sil. Este trámite, non exime na zona de policía de solicitar a preceptiva autorización ante Medio Rural. El Real Decreto...