Subastilla Ourense (OU-PN-2023-18)

l Subastilla Ourense (OU-PN-2023-18) Pola urxencia do seu alleamento, o Servizo de Montes de Ourense realizará o 4 de xullo de 2023 ás 10 horas, a poxa de tres lotes de Pinus sylvestris queimados no concello de Laza. O modo de alleamento do lote é a risco e ventura e...

Subastilla Ourense (OU-PN-2023-16)

l Subastilla Ourense (OU-PN-2023-16) Pola urxencia do seu alleamento, o Servizo de Montes de Ourense realizará o 26 de xuño de 2023 ás 10 horas, a poxa de dous lotes de Pinus pinaster e Pinus radiata queimados no concello de Rubiá. O modo de alleamento do lote é a...