Modelos silvícolas, información para os compradores

Dende o 1 de xaneiro de 2021 negociar a compra de madeira no monte con propietarios particulares será algo máis complicado.  A partir desa data non se poderán presentar solicitudes de aproveitamentos comerciais de madeira para parcelas de menos de 15 ha que non conten...