POXA DE 12 LOTES DE MADEIRA DE LUGO E CORUÑA

l POXA DE 12 LOTES DE MADEIRA PERTENCENTES A DISTINTAS CMVMC DE LUGO E CORUÑA Poxa de doce lotes de madeira de piñeiro e eucalipto en distintas CMVMC , 8 deles por fin de quenda, a risco e ventura e 4 claras a resultas.  PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Data límite de entrega...