Actualmente existen varias liñas de subvencións de interese en vigor

A destacar:

  • BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS (TR341Q)
  • AXUDAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS POR  AUTÓNOMOS (TR341D e TR349F)
  • AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO NAS PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN (TR807I)