FEARMAGA, organiza un curso especifico do sector forestal. O curso será válido para subvencións FEADER e VALORIZACIÓN, constará de 20 horas, divididas en teoría e práctica, e permitirán que os profesionais do sector podan mellorar a súa formación.

O curso que se vai a realizar e:        

“USO ESTRUCTURAL DA MADEIRA”

Celebraráse en Ourense, na Sede do CIS Madeira, os días 17, 18, 24 e 25 de outubro, en horario de 09:00 a 14:00 h. Esta acción formativa se plantea con el fin de ofrecer información relativa al uso de madera aserrada como material estructural.

Parte téorica:
– Propiedades físicas y mecánicas de la madera. Factores que influyen en las propiedades mecánicas de la madera
– El código técnico de la edificación. Aspectos relacionados con la madera como material estructural
– Clasificación estructural de madera
                · Métodos de clasificación de madera
                · Especies locales e importadas clasificadas estructuralmente
                · Normas existentes de clasificación
– La madera y el fuego. Reacción y resistencia al fuego
 – Directiva de productos de construcción
 – Marcado CE de productos de construcción
  – Auditoría internas
Parte práctica:
  – Ejemplos de aplicación con materiales reales de los contenidos teóricos

Si estás interesado en asistir, ponte en contacto con nós no teléfono 981568390. POLO MOMENTO QUEDAN PRAZAS LIBRES!!!   Apúntate xa!